Art Gallery - Gallery Deweer, ART Gallery, art gallery, artists exhibit, exhibit graphics, painters, photographers, sculptors, sculptures, sculpture to Otegem

STEPHAN BALKENHOL

NL

Stephan Balkenhol (Duitsland, 1957) is één van de belangrijkste hedendaagse beeldhouwers. Hij is vooral bekend voor zijn in hout gesneden vrijstaande, figuratieve beelden van mensen en dieren, maar maakt daarnaast ook veel reliëfs en tekeningen. Door zijn beelden of zijn reliëfs geheel of gedeeltelijk te beschilderen slaat hij een brug tussen beeldhouwkunst en schilderkunst.

Vormelijk typerend voor zijn werk is dat bv. in de zgn. figurenzuilen figuur en sokkel samen uit een en hetzelfde stuk hout zijn gehouwen waardoor ze nooit los van elkaar bestaan. 

Balkenhol gebruikt verschillende soorten hout, met een voorkeur voor  wawahout uit Ghana, populier en Douglasspar.

De motieven van Balkenhol’s beelden zijn meestal mannen, vrouwen en dieren, die zeer sereen en zonder noemenswaardige expressie worden voorgesteld.

De beeldhouwkunst van Stephan Balkenhol wordt tentoongesteld over de ganse wereld. Zo had hij fel opgemerkte tentoonstellingen in het Hirshhorn Museum in Washington DC, het National Museum of Art in Osaka, Japan, en het Montreal Museum of Fine Arts en nog vele andere. Lees meer…


FR

Stephan Balkenhol (Allemagne, 1957) est un des sculpteurs les plus importants de nos jours. Il est principalement connu pour ses sculptures figuratives, de gens et d’animaux, taillées directement dans le bois. A part les sculptures en trois dimensions, il fait aussi beaucoup de reliefs et de dessins. En colorant ses sculptures et reliefs entièrement ou partiellement, il cherche à approcher la sculpture de la peinture.

Au niveau formel une caractéristique très typique est que dans par exemple ses colonnes figuratives, la figure et son socle sont réalisés d’une seule et même pièce de bois, ce qui fait que sculpture et socle restent toujours inséparables.

Balkenhol se sert de plusieurs sortes de bois, quoique le bois wawa d’origine africaine, le peuplier et le pin Douglas jouissent d’une certaine préférence.
Les motifs des sculptures de Stephan Balkenhol consistent pour la plus grande partie d’hommes et de femmes et d’animaux. Tous sont représentés d’une façon très sereine et presque sans la moindre émotion.

Les sculptures de Stephan Balkenhol sont exposées dans le monde entier. L’artiste avait des expositions fortement remarquées au Hirshhorn Musée de Washington DC, au Musée National d’Art de Osaka, Japon, au Musée des Beaux-Arts de Montréal et beaucoup d’autres. Lire plus

EN

Stephan Balkenhol (Germany, 1957) is one of the most important sculptors of our age. He is mainly known for freestanding, figurative sculptures of men, women and animals, directly sculpted in wood. He also makes lots of reliefs and drawings. By colouring – entirely or partially – his sculptures and reliefs, he tries to bridge the gap between sculpture and painting.

Formally speaking, one of the most typical aspects of his sculptures, especially in the so-called figure columns, is that motive and base are cut from one and the same piece of wood. By which figure and base can never be considered separately.
Balkenhol uses different sorts of wood although the African wawa wood, the poplar and the Douglas pine seem to enjoy his preference.

The themes and motives of Balkenhol’s sculptures are mostly men, women and animals. They are represented in a very serene way, without significant emotion.

Stephan Balkenhol’s art and sculpture is being exhibited all over the world. The artist had greatly acclaimed exhibitions in the Hirshhorn Museum, Washington DC, at the National Museum of Art of Osaka, Japan and at the Museum of Fine Arts of Montréal, Canada, just to name these few. Read more...


 

Voor informatie over beschikbare kunstwerken, contacteer de galerie via info@deweergallery.com
Pour plus ample information sur des œuvres disponibles veuillez contacter la galerie par info@deweergallery.com
For more information about available works, please contact the gallery via info@deweergallery.com

 

www.deweergallery.com